مرد سوت می‌فروخت. چه چهی راه انداخته بود. چند وقتی بود که برای خواهرزاده و برادرزاده‌ام چيزی نخريده بودم. هديه خوبی می‌توانست باشد. فقط ممکن بود صدای بزرگترها دربيايد که «تو هم با اين هديه خريدنت!» خلاصه نفرين والدين را به برق شيطنت چشم بچه‌ها خريدم.
- آقا دو تا بدين.
- بيا. ببين بايد از دمش آب بريزی. بعد هم بزنی.
تکنولوژی پيشرفته‌ای داشت. از يه حدی بيشتر يا کمتر آب می‌ريختی ديگر صدای بلبل نمی‌داد. دو تا سوت يکرنگ و يک شکل خريدم. مرد گفت «معلومه که دختر مهربونی هستی. انشاء الله از توی سوتها برات آدم دربياد.»
همه جور دعايی شنيده بودم الا اين مدليش را! هرچی فکر کردم نفهميدم يعنی چی. شايد منظورش اين بود که سوتها مثل چراغ جادو آمد داشته باشند. يا شايد به قول همکارم شايد او هم از وجود آدم روی زمين نااميد شده. خلاصه دعای عجيبی بود. اما هرچه بود سوتها صدای خوبی می‌دهند. آنقدر که بچه‌ها هيجان زده می‌شوند؛ بزرگترها هم!

 

/ 2 نظر / 3 بازدید
رضوان

يعني خودت را هم آدم حساب نميكني؟

من

سوت..سوت... کودکی عالمی دارد. بی خیال بزرگت‌ترها و نق و نوقشان