نمایشگاه صنایع دستی در مصلی برقرار است. رفتنش ارزشمند است. کیسه پولی هم همراه ببرید تا حسرت به دل نمانید.

/ 0 نظر / 26 بازدید