شیرینی روزهای گرم

خاصیتی است در دوست داشتن که با هیچ چیز قابل توصیف نیست. دوست می داری و می دانی روزی خواهد بود که آن متعلق دوستی نباشد و آنوقت غمی عمیق سراغت را می گیرد. با این حال باز دوست می داری و گاهی بیشتر. 

مثل این روزها که از شمارش سحرها و افطارهایش غمی بر دل می نشیند. مهمان تو بودن همیشه قصه های جدیدی دارد... روزهایی پربرکت، کوتاه اما به یاد ماندنی...

مرا مهمان خودت بپذیر هرچند در فهم و بهره برداری از این خوان مشتهایم کوچکند.

/ 1 نظر / 31 بازدید