پشت دنیا...

وقتی چیزی جلوی نگاهت را می گیرد، نیست می شوم. آنوقتی می فهمم چه بلایی سرم آمده که باز نگاهت بچرخد به این تل خاک.

روزهای کسوفی را با گردشی که طاقتم را بیش از این نفرساید، طلایی کن.

/ 1 نظر / 3 بازدید
دوران

ســُــرخ می شوی ، وقتی می شنوی دوستت دارم ! زرد می شوم ، وقتی می شنوم " دوســــتش داری " !! چهار شنبه سوری راه انداخته ایم... ســـرخی تو از من ، زردیِ من از تــــو !