کجا؟

 

هرچیز فوت و فنی دارد. خدایی کردن چیزی است و بندگی کردن چیز دیگر. شاید وظیفه این باشد که هرکس جای خودش را درست پیدا کند. همین.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

 

/ 1 نظر / 3 بازدید
مسافر

اگر بنده خوبی بودی حتما خدای عادلی ميشوی موفق باشی