مصاحبه 7

مصاحبه گروهی

گاهی لازم است گروهی از افراد را دور هم جمع کنید و مصاحبه گروهی ترتیب دهید. در اینصورت باید همه افرادی که دعوت می کنید، حول موضوع مشترکی حرف برای گفتن داشته باشند. این کار دو مزیت می تواند داشته باشد: اول اینکه در وقت صرفه جویی می شود . دوم ممکن است این کار باعث شود افراد در تعامل در مورد موضوع، تهییج شده و آنچه در گوشه ذهنشان پنهان است، آشکار نمایند.

با این توضیح معلوم می شود که مصاحبه گروهی کاربردهای خاص دارد و در تمام موارد جواب نمی‌دهد.

پس باید افرادی که در یک گروه قرار می گیرند، درست انتخاب شوند و انگیزه لازم را داشته باشند.

مصاحبه کننده نقش هدایتگر و تصمیم گیرنده دارد. اینکه چه گروهی را انتخاب کند، چه سئوالی را طرح کند، چطوری افراد را بنشاند (معمولا چیزی شبیه به میز گرد مناسب است)، چطور شرایط ضبط کردن را مهیا کند که صحبت همه قابل استفاده باشد. در عین حال باید خودش کاملا گوش به زنگ باشد که اگر حرف در حرف شد، بتواند تفکیک کند و چیزی و کسی از نظرش پنهان نماند. ایجاد انگیزه برای مشارکت در بحث نیز به عهده اوست. جلسه نباید دست یک یا دو نفر بماند.

در بعضی موارد لازم است شما برای اینکه انگیزه شرکت افرادی را در چنین مصاحبه‌ای برانگیزید، پیشنهاد دهید هزینه ساعاتی را که وقت می‌گذارد، خواهید پرداخت. حواستان باشد، طرفتان را باید خوب شناسایی کنید. این پیشنهاد برای بعضی افراد توهین محسوب می‌شود.

 

 

/ 0 نظر / 4 بازدید