مريم، دختر همكارم، 5 ساله است. رابطه جالبي با خدا دارد. مادرش مي‌گفت: «چند وقت پيش با ماشين داشتيم مي‌رفتيم مهموني. مريم پشت نشسته بود. يكدفعه ديدم با يه حالت طلبكارانه ميگه: «خدا جون بيا جلو. بيا كارت دارم. مگه نشنيدي چي مي‌گم؟ نمياي؟» و پريد چيزي رو روي هوا قاپ زد و زيپ جيب پشت صندلي راننده رو باز كرد و اون چيزي رو كه قاپيده بود، چپوند توي جيب و تند زيپش را بست. بعد گفت: «حالا يه خداي خوب» و باز چيز ديگه‌اي از هوا برداشت و آروم نشست و شروع كرد در گوشش پچ‌پچ كردن!»<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

شيرين كاري جديدش هم اينه: «اومد توي آشپزخونه. گفت: «مامان اگه راست مي‌گي بگو الان من دارم به چي فكر مي‌كنم؟» گفتم من چه ميدونم! گفت: «خب برو از خدا بپرس. اون همه چيزو مي‌دونه!»

 

من نمي‌دونم چطور هنوز مامانش اونو قورت نداده! او يك ليلي تمام عيار است.

 

 

/ 1 نظر / 3 بازدید
خودش

آرهِ ِ ِ ِ ِ‌ِ‌ِ‌ِ ِ‌ِ‌ِ‌ِ‌ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ؟! ....