از وقتی به یاد دارم، در برابر هر چیزی که اقبال عمومی به آن وجود داشته، مشکوک بوده‌ام. مثلا هیچوقت پائیلو کوئیلو را دوست نداشتم. درست اوج تبی که بازار از کتابهای او داشت، با احتیاط از کنارش می‌گذشتم و از اینکه در جواب کسی که با حرارت درباره خوانده‌هایش از او می گفت، خجالت نمی‌کشیدم که بگویم من اصلا کوئیلو نمی‌خوانم. یا از هنرپیشه‌هایی خوشم می‌آمد که هیچ کس حرفش را نمی‌زد. مثلا قریبیان را دوست داشتم. بین فوتبالیستها هم از استیلی خوشم می‌آمد. احتمالا یک فرآیند شیمیایی در بدنم مسبب این نوع برخورد بود (بالاخره باید مقصری یافت شود)!

کم‌کم یاد گرفتم که باید کمی دقیق‌تر بود. باید بین آدمها فرق گذاشت. مثلا اگر دنبال هنر خوب، ادبیات خوب، آدمهای خوب هستی، باید دنبال اهلش بگردی و آنوقت اقبال جمعی اهالی اهل، تا حدودی می‌تواند راه گشا باشد.

هیاهو مثل تاری دور دست و پای فکر را می‌گیرد و قدرت انتخاب را مختل می‌کند. وقتی درباره مشی آدمهای حسابی دقت می‌کنم، می‌بینم راهشان را رفته‌اند و هیچ جنجالی به پا نکرده‌اند. با انگشت اشاره، درستی را نشان داده‌اند و هیچ اصراری به قبول یا رد نداشته‌اند. طیف متنوع شاگردان امام جعفر صادق (ع) خود بیانگر همین است.

هرچند در این قحط الرجال، یافتن اشاره درستی، خود داستانی دیگر است اما همانقدر که تعصب چیز بدی است، تردید می‌تواند خطرناک باشد؛ اگر با تعصب همراه شود یا خودمان را خیلی قبول داشته باشیم و بدون جستجو و یافتن راه، تردید کهنه شود و آنقدر بماند که رسوب کند و به جای یقین جا باز کند. سلمان نمونه خوبی است. قدم به قدم تردید کرد و به یقین رسید و باز هم تردید کرد. اما به دنبال راه رفت تا یافت.

گاهی امر بر ما مشتبه می‌شود. نه که زیاد می‌خوانیم، فکر می‌کنیم زیاد می‌دانیم. آنوقت سفسطه می‌کنیم به جای آنکه منطقی فکر کنیم و آنوقت خیال برمان می‌دارد که چقدر فیلسوفیم! اینطور که پیداست در این روزگار باید زیرک‌تر بود. نه حرف هرکسی را باور کرد و نه از کنار هر حرفی به سادگی گذشت. آخرش باز هم معلوم نیست چه می‌شود. فقط می‌دانم خود محوری یا تشخیص نادرست مرجع چیز خطرناکی است. همان خطر همیشگی سر راه آدمها؛ یک خطر طبیعی!

 

/ 1 نظر / 3 بازدید
نيازي

سلام: مطالب نسبتا درستی است که امروز همه مان به نوعی گرفتاریم. اما خوب است راه حل یا پیشنهاد هم ارائه دهید. مثلا چه جوری باید زیرک تر بود؟ یا تردید تا چه حد به درد میی خورد؟ در این روزگار قحط الرجال خیرالموجوالدین چه کسانی هستند؟ که اشاره های درست تر ی می کنند. چه جوری خودمان را از قید وبند تبلیغات دهان پر کن رها کنیم؟ ازچه راه هایی خودمان باشیم وتحت تاثیر قرار نگیریم؟ در هر صورت طرح موضوع خیلی خوب بود .اما می توانید کامل ترش کنید. که چیزی هم عاید خواننده شود. ممنون