تعارض میتواند به رشد بینجامد؟ امیدوارم...

1

برای مشاوره گرفتن و بعد انجام دادن هدایت مشاور، از نظر بنده چند شرط لازم است. چون مشاوره یک جور تک دوزی است:

(1) مشاور باید طرف مقابلش را بشناسد. روحیاتش، شرایط زندگیش، امکانات و محدودیتهایش...

(2) در موضوع مورد مشورت محیط  را خوب بشناسد. 

(3) فرد را در موقعیت محیطی مربوطه بتواند فرض کند و بعد تحلیل کند.

هفته ای که گذشت درباره موضوعی کاری باید تصمیم جدی می گرفتم. به هرکس فکر می کردم دلم راضی نمی شد. یکباره یاد استادم افتادم که همه شرایط پیش گفته را داشت. پیشنهاداتش مثل فتوا بود برایم. گاهی فکر می کنم قصه ولایت هم احتمالا چیزی شبیه این باشد.

2

کار کردن سختی های خودش را دارد و خوبیهایی. به نظرم بهترین خوبیش آن است که آدم را با واقعیتهایی آشنا می کند. مثلا برای منی که تا حدی کتابهای مدیریت را زیر و رو کرده ام وقتی در سازمانی کار می کنم بهترین موقعیت را دارم برای آنکه بفهمم هر تئوری چه کاربردی دارد و بسته به موقعیت چه طور باید بشود یا تئوریهای منطقه ای چقدر اهمیت دارند. گاهی فکر می کنم اگر کار نکنم درسی که در این رابطه خوانده ام کاربردی ندارد.

3

تغییراتی که به مرور در علم بشری رخ داده، مدیون مشاهدات بشری است و قابل اعتنا. برای من احترام آمیز است بسیار. چند وقتی است که به غلط یا درست در این باره می اندیشم که ساختارهای هرمی چقدر خوب میتوانند اشتباه کنند. چون فقط به یک مرکز قدرت متصل اند، مرکز قدرتی که به خاطر محدودیت بشری همه جانبه نگر نیست. هرچه سیستم توسعه یابد خطر بزرگتر می شود، مگر آنکه سازوکارهای ویژه ای طراحی کنند که آن هم ساده نیست.

4

گاهی فکر می کنم چرا در روایات هیچ نشنیده یا ندیده ام که وقتی امام حاضر بیاید همه علوم را به دور می اندازد و خودش شروع می کند. همیشه خوانده ام و شنیده ام که او علوم را توسعه می دهد و باب جدید می گشاید.... 

 

دلم یک عالمه او را می خواهد. دل تنگیم بزرگ می شود وقتی با این همه تعارض مواجه می شوم.

/ 0 نظر / 38 بازدید