خداوند جمع را دوست دارد...

 

دیشب با گروهی از دوستان افطار را در پارکی برگزار کردیم. هرکس گوشه‌ای از سفره را به دست گرفته بود؛  سفره رنگینی که همه در آن سهمی داشتند. بچه‌ها به کودکانگی خود پرداختند و ما به گپ و گفتی که مدتها بود به خاطر مشغله‌ها و دوری از هم از آن غافل مانده بودیم. دوستانی آمده بودند که بین سه تا پنج سال بود هم را ندیده بودیم. جمع خوبی بود.

این هم از رحمتهای این ماه است؛ تازه شدن دیدارها، سفره اطعام و نزدیک شدن دلها.

خدایا، مرا در این روز مهربانی کردن یتیمان و خورانیدن طعام و فاش کردن سلام و مصاحبت با نیکان نصیب کن. به حق فضل خودت ای پناه آرزومندان.

 

/ 0 نظر / 3 بازدید