عقل؛ عزیزکرده خدا

 

روز مباهله بود. روز اثبات حقانیت. بزرگشان گفته بود «اگر محمد با اولادش بیاید، برگردید.»

شاید نگفته بود حجتی بالاتر از این نخواهید. هر کس دوست داشته‌هایش را بیهوده خرج نمی‌کند، چه برسد به رسول رحمت. آنها عاقل بودند. دیدند، دانستند، برگشتند. خودشان را، و بالاتر از خود، اعتقادشان را بیهوده خرج نکردند.

اما چه شد که روز عاشورا دیدند، شنیدند، دانستند و ایستادند؟ ...

 

/ 1 نظر / 3 بازدید