«بر پيراهنت دست مي كشم
نبض تو مي‎زند
پس كجايي
كه نمي بينمت ؟

يادت مي‎آيد
من شعر مي‎سرودم
كه تو رفتي
و همين بهانه‎ات بود

روزي خواهي آمد
بي بهانه شعر مرا خواهي خواند
و بر پيراهنم دست خواهي كشيد
نبض من خواهد زد
اما مرا نخواهي ديد»

از وبلاگ آبي تر از گندم (http://bidesorkh.persianblog.ir)

/ 0 نظر / 4 بازدید