هدیه را می پذیرفت حتا اگر جرعه ای شیر بود. انگشتر نقره اش را دست راست می کرد و لباس سفید می پوشید. خربزه و انگور دوست داشت. به شیر و خرما می گفت غذاهای پاکیزه.

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

/ 0 نظر / 3 بازدید