همه دارند می روند! دیشب یکی از دوستانم زنگ زد. کمی حرف زدیم. خیلی گرفته بود. بعد هم گفت می خواهد برود! داشت تافل می خواند. نگرانیهایش را می گفت و اینکه می داند آنجا چه چیزهایی را ممکن است از دست بدهد؛ مثل دغدغه نوشتن.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

بگذریم. فعلا وسوسه ها بر من کارگر نبوده. هرچند روز به روز بر تعداد غر زنندگان افزوده می شود که «بابا ول کن بیا.» شاید هم راست می گویند. به قولی هنوز تحجر در من پررنگ است. شاید روزی هدایت شدم. مثل خیلیهای دیگر که الان بر مقاومت گذشته خود می خندند. بچه ها می گویند آنور آب یک شریف کوچک راه انداخته اند. می گویند آنجا حس غریبی کمتر از اینجاست! شاید من هم رفتم. شاید. این روزها هیچ اتفاقی عجیب نیست. راستی آنجا می شود هر وقت دلم خواست مادر بزرگ را ببینم یا با فرشته حرف بزنم یا بروم پیش استاد؟ می گویند «شبکه این کار را هم برایت می کند. دیگر چه می خواهی؟» نمی دانم. انگار نمی توانم بهانه هایم را برایشان بشمرم.

 

/ 0 نظر / 4 بازدید