از صبح کله سحر تا آخر شب، هروقت از آنجا رد می‌شدم، مغازه‌اش باز بود و مشغول کار و کاسبی. گاهی لجم درمی‌آمد که واقعا این پیرمرد خسته نمی‌شود؟

چند روزی مغازه بسته بود. دیروز با خودم گفتم: بالاخره این بنده خدا هم دل دارد. احتمالا رفته مسافرت. چه عجب!

امروز یک عکس به در مغازه زده بودند. عکس همان پیرمرد فروشنده بود: شادروان .... حدسم درست بود. رفته مسافرت!

 

/ 0 نظر / 3 بازدید