بچه شلنگ تخته خرکی‌ای انداخت. مادر دستش را کشید و با اخم و تَخم گفت که نباید این کار را حتا یکبار دیگر تکرار کند. پسرک به ظاهر آرام شده بود اما معلوم بود که چیزی در وجودش وول می‌خورد. شروع کرد به استدلال:

-          چرا نباید این کار را بکنم؟ ... این کار را دوست دارم... آخه من عاشق این کارم ... آخه خوشم میاد...

مادر غضب آلود به خنده روی لب من نگاه کرد. می‌فهمم، نباید به کار زشت کودک خندید. اما من داشتم به چیز دیگری فکر می‌کردم. به این استدلال که شبیه استدلال ما بزرگ‌ترهاست. ملاک انتخاب و انجام کار آگاهانه ما چه چیزهایی است؟ دل خواستن. مگر غیر از این است؟ شلنگ تخته های رفتاریمان از این بابت است. چون باید و نبایدهای ارزشی که به مزاجمان سازگار نیست. یعنی سخت است که بپذیریم. چون پشت بندش کار می‌آید، رعایت می‌آید، الزام می‌آید، ندیدن خود و اصول مندی (!) می‌طلبد و ....

اصلا انگار کسی که داشت می‌نوشت، ما را الگو نگذاشته بود جلوش. نظری کار کرده بود نه عملی. می‌گویند فاصله عمل و نظر زیاد است و ما چه خوب این را درک کرده‌ایم و چاشنی همه توجیهات. آنقدر که باری به هر جهت بوده‌ایم و دنبال دل خواسته‌هامان رفته‌ایم، حالا کیست که بتواند عادت‌های دوست داشتنی‌مان را اصلاح کند. ظاهر را هم که درمان کنیم، باطن تشنه چیز دیگری است.

 

پ.ن: کتاب حسین کرد شبستری را شروع کرده‌ام. چیزی است خواندنی و زبان جالبی دارد. به جای اراجیف نویسی، خواندن و دعوت به خواندن کار بهتری است.

 

/ 0 نظر / 4 بازدید