فکر کنم روی چند چیز خیلی حساسی. یکی شرک که جای جای قرآن وقتی سخن از آن به میان می‌آید لحن گفتنت تغییر می‌کند عجیب. دیگری مؤمن و آبرویش که معادل حرمت کعبه است.

امروز به عینه دیدم سریع الانتقامی وقتی به راحتی ابروی کسی را بردند و اشکش را و قسمش را ندید گرفتند و به گفته کسی اکتفا کردند و تازه تشخیص خودشان را به تو و اولیائت نسبت دادند که از دهان ایشان می‌ریزد (!).... حالا چنان آبرویی ازشان رفته و اشکشان جوری درآمده که بیا و ببین. تعجبم از این است که چرا حتا لحظه‌ای گمان هم نمی‌کنند شاید اثر همان گناه باشد، گناهی که حتا به غرور وقتی اثبات شد که اشتباه از خودشان بوده، چشم بستند و گذشتند. «هان. کردید و نکردید.» .... خدایا لطفاً دلمان را در دست گیر و دهانمان را لجام زن.

 

پ.ن: من هم نشستم بر جای شیوخ لحظه‌ای! خدای مرا ببخش....

 

/ 0 نظر / 4 بازدید