امروز چه خسته آمد. مئتهاست که سرحال نيست. چون معلق است بين رفتن و ماندن. دلش می‌گويد بماند و عقلش می‌گويد برود. مثل هميشه اما عقلش پيروز می‌شود.

به هرحال هرچه او را سرحال بياورد و از اين پا در هوايی درآورد خوب است. حداقل می‌تواند فکر کند. قفلش باز می‌شود. می‌شود؟ شايد!

 

/ 0 نظر / 4 بازدید