چهارشنبه ۱۴ مرداد ۸۳

وسرا الان آلمان است. چقدر دلم تنگش شده. ديروز يک دوست را ديدم. دوستی که چند ماهی است به دلم اضافه شده اما نديده بودمش. بيشتر تلفنی بود. ديروز ديديم هم را. از نيمرخ چقدر شبيه وسرا بود. هرکار کردم نتوانستم بهش بگويم.

دوست نازنينی است. تازگی مکه بوده. برايم عود هم زد. دلم چقدر دل دل کرد. اما چيزی نگفتم. امان از دل پرحرف و زبان لال. گاهی می‌خواهد بترکد.

 

/ 0 نظر / 3 بازدید