نيمه پنهان

 

«گشودن رمز رنج دارد» و همه لذت زندگی آدمها در رنجهایی است که می‌برند و زندگی پر است از این تناقضات؛ رنجهای دوست داشتنی و لذات غم انگیز. رنج دوری پس از نزدیکی و از دست دادن پس از دوست داشتن، دل کندن بعد از وابستگی و رها کردن بعد از به دست آوردن.

همه اینها از همان روز اول در ما نهاده شد، همان روزها که حتا در بهشت بودیم و طمع هبوط داشتیم و حالا که اینجاییم دلمان غنج علوٌ دارد. برای ما بشر آخرالزمان این تناقضات بیشتر است، لازم تر هم شاید. چون بشر رو به تکامل است و با همه علاقه‌ای که به انسان کامل روز به روز در وجودش، در روحش حس می‌کند، اما محروم از آن است. باید این اشتیاق به تشنگی و حتا استسقاء برسد تا ماه کامل شود.

 

 

/ 1 نظر / 3 بازدید