نبا عظيم

و قربانی بزرگ در راه است...

/ 2 نظر / 3 بازدید
نيازی

در عيد بندگی وعبوديت چشم به راه مهدی فاطمه ايم.تا شب يلدای غيبت به اتمام رسد وحکومت عدل در جهان بر پا گردد.

هاجر

سلام. عيد مبارک. راستش دنبال بهانه گشتم که چيزی بنويسم اينجا. مثلا بگويم کتاب حنانه يا شهيد مدق را خوانده ام و چقدر احتياج دارم و داريم به خواندن زندگی هايی از اين دست اما بهانه خوبی نبود. پس همين بی بهانه بگويم ممنون که از آنها می نويسيد.