زندگی پر است از چیزهایی که باید آموخت... فرصت آموختن زیاد نیست... اما همیشه فرصتی هست...

/ 1 نظر / 46 بازدید
نیلوفر

انسان آگاه مي داند كه زندگي پيوسته در حال تغيير است؛ زندگي يعني تغيير. تنها يك چيز هميشگي است و آن خود تغيير است.((اشو))