چهل ستون آگهی‌های گمشده

نمی‌شود تو رد شده باشی و
گل‌های وصله‌ی خوردهخیابانی
سر برنگردانده باشند
حتی باور نمی‌کنم
این روزهای بی‌برکت
زیربال بابونه‌های باران نخورده را
نگرفته باشی
هر چقدر این روزها
چهل ستونآگهی‌های گمشده روزنامه‌ها
به جای آنکه دنبال تو بگردند،
به یک همکار
ترجیحاً خانم نیازمند باشند،
هر چقدر درخت‌های این حوالی و
هر چهحوالی
خشکیده قد کشیده باشند
بیشتر از تمام عمرشان برگ بریزند
و سرفه‌هایسوفورها را
به واژه‌آرایی‌های شاعرانه اضافه کنند،
حتی میز و نیمکت‌هایبی‌خیال مدرسه‌ها هم
به همین تصور آمدنت
به درختانگی بر می‌گردند
ریشهمی‌دوانند
و ساقه بر دست می‌گیرند
حتی همین حالا
که پیرزن‌های آبادی‌هایکدام آبادی‌های دنیا
در سوگ جوانمرگ‌های خود
دست‌هایشان را می‌چرخانندو
رود رود گریه می‌کنند
حتی همین حالا
که طبیعی‌ترین آدم‌هایدنیا
مصنوعی راه می‌روند،
دختران همین کدام آبادی‌ها
نذر آمدن توست
قالی‌هایشان را
به دار می‌آویزند
حتی همین حالا
که یک عده تو را به خطنستعلیق می‌نویسند و
تجوید نامت را درست رعایت می‌کنند
و آن سویماجرا
تمام همت‌شان را
به مواظبت از میزهای موازی گره می‌زنند
و آن‌سوترماجرا
به قیمت ترور درخت‌ها
ادامه حیاط می‌دهند،
منتظر بزرگترین سورپریز
که باید واژه فارسی‌اش را پیدا کنم مانده‌ایم
تا مجبور نباشیم
در سلاماول سال
در باغ سفره‌هایمان
سیر و سرکه بچینیم
ما به هیچ دستی از دوستیایمان نداریم
تنها دست‌های توست
که بر دل هر روز سوخته‌ی این‌ همهآدم
بخش‌پذیرند.

امین جعفری

 

/ 4 نظر / 2 بازدید
علی آریا

......... آیا می توانید از آقای امین جعفری اطلاع بیشتری به من بدهید؟ لطف می کنید. ......... از حسن انتخاب شما ممنون! برقرار باشید.

برادران

من هم خیلی نمی‌شناسمشان. از این شعرش که دوستی برایم فرستاده بود، خوشم آمد. شرمنده!

نیازی

هرچند حال وروز زمین وزمان بداست. یک تکه از بهشت در آغوش مشهداست. حتا اگر به آخر خط هم رسیده باشی. آنجا برای عشق شروعی مجدد است. میلات امام رضا(ع) مبارک

یوسف

خدمت آریا: http://sharji.blogfa.com/ http://ashoora.persianblog.ir/post/159 http://www.poetry.ir/archives/000705.php