می نویسم که یادم بماند. اما نمی‌دانم چرا تنها چیزی که یادم نمی‌ماند، یادداشت‌هاست!

مثل قصه دنیا و آدمهایش که هر چه بیشتر بدانی، بهتر است خودت را به تجاهل بزنی. البته نگرانی ندارد چون دانستن و بزرگ شدن توهم است، وقتی نسبت بگیری بین دانستنه‌ها و ندانسته‌هایت، می‌توانی نفسی عمیق بکشی که چقدر نمی‌دانم! آنوقت به راحتی جلوی زبانت را نگه می‌داری....

حالا باز هم یادداشت‌هایم را بنویسم تا فراموش کنم در دنیا زندگی می‌کنم، در دنیای وارونه!

/ 1 نظر / 6 بازدید
ماشا

سلام دوست من. تو مینویسی تا یادت بماند اما من مینویسم تا در یادها بمانم. به من سر بزن و نظر نازنینت را بنویس.