از روی دل سیری...

داشته ها و ناداشته ها را باید در دل نهان کرد. عزت آدمی به این گنج پنهان است که در دل می کارد. هرکس هرچقدر هم عزیز و نزدیک، آدمی است با ویژگیهای آدمیزاده. باید گذاشت و گذشت. دنیا جای سختی است...

/ 2 نظر / 47 بازدید
سپیده صبح

سلام بسیار قابل تأمل بود خدا توفیقتون بده التماس دعا