سخت اما شیرین

مزه زندگی اینطوری ست.

 

/ 2 نظر / 5 بازدید
آفتابـــــ گردان

بسم الله الرّحمن الرّحیم سلام[لبخند] باورم نمی شود این همه یکسانی را در چشیدن طعم زندگی، این دو واژه را همیشه برای توصیف زندگی به کار می برم... التماس دعا

صدر

سالم"همین است و بس.