«روز قسمت بود. خدا هستي را قسمت می کرد. خدا گفت «چيزي از من بخواهيد هر چه باشد شما را خواهم داد. سهمتان را از هستي طلب کنيد، زيرا خدا بخشنده است.»
و هر که آمد چيزي خواست. يکي بالي براي پريدن و ديگري پايي براي دويدن. يکي جثه اي بزرگ خواست و آن يکي چشماني تيز. يکي دريا را انتخاب کرد و يکی آسمان را.
در اين ميان کرمي کوچک جلو آمد و به خدا گفت «خدايا من چيز زيادي از اين هستي نمي خواهم. نه چشماني تيز و نه جثه اي بزرگ، نه بال و نه پايي، نه آسمان و نه دريا. تنها کمي از خودت، تنها کمي از خودت به من بده.» و خدا کمي نور به او داد. نام او کرم شب تاب شد. خدا گفت «آن که نوري با خود دارد بزرگ است. حتي اگر به قدر ذره اي باشد. تو حالا همان خورشيدي که گاهي زير برگ کوچکي پنهان مي شوي.» و رو به ديگران گفت «کاش مي دانستيد که اين کرم کوچک بهترين را خواست. زيرا که از خدا جز خدا نبايد خواست.»»

 

/ 1 نظر / 4 بازدید
soheil

سلام.خيلی قشنگ بود کاش همه آدم ها همينطوری باشند.به من هم سر بزن