پارسا، پسر برادرم، بالاخره بعد از كلي كلافگي كشيدن، دوتا دندان كوچولو و خوشگل در آورده. تازگيها هم سعي مي‌كند راه برود. دستهايش را به دوطرف باز مي‌كند، مثل دو تا بال و راه مي‌ رود. چقدر ذوق مي‌كند. تا مي افتد به ما نگاه مي كند كه عكس العمل ما را ببيند. اگر بخنديم، دوباره با انرژي بلند مي شود. اگر آخ و اوخ كنيم، مي‌زند به گريه. گاهي براي رسيدن به چيزي كه دوست دارد، تا مي افتد تند تند چهار دست و پا راه مي‌افتد كه زودتر و راحت تر برسد.

ما هم همينطوريم. آدمها هيچ وقت بزرگ نمي‌شوند. شايد هم از اول بزرگ اند!؟

 

/ 1 نظر / 4 بازدید