«می فرماید: آسمان را برافراشت و ترازو گذاشت: والسماء رفعها و وضع المیزان. منظور این است که این عالم به این بزرگی که ما در آن زندگی می کنیم، به نهایت دقت و نظم و انضباط برقرار شده. چرا این حرف را خدا می زند؟

الا تطغو فی المیزان: برای اینکه ما هم اگر می خواهیم پسر این دنیا باشیم، اگر می خواهیم زنده باشیم، اگر می خواهیم به ثمر برسد فعالیت و تلاشمان، باید منظم کار کنیم.»<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

امام موسی صدر

 

 

 

/ 0 نظر / 4 بازدید