می‌گويند تمام اخلاق در اين شعر که شاعرش هم مجهول است و حدس می‌زنند کار رودکی باشد، خلاصه شده:
«گر بر سر نفس خود اميری مردی       ور بر دگری خرده نگيری مردی                                    
مردی نبود فتاده را پای زدن                گر دست فتاده ای بگيری مردی»

 

/ 0 نظر / 3 بازدید