مي داني چه كشفي كرده ام ؟ اينكه تنها راه براي شكستن يك بت در ذهن ، مواجه شدن با آن است . حالا اين بت مي خواهد يك آدم باشد يا يك پديده ديگر . امتحان كن . ضرري ندارد .

/ 0 نظر / 2 بازدید