چند وقتي بود كه از زمين و زمان براش مي‌ رسيد. خسته بود. سرش را كرد طرف آسمان و گفت: چي مي شد 5 دقيقه اجازه مي دادي هرچي دلم مي خواد بگم و همونا برآورده شه. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

چندتا قطره بارون ريخت روي صورتش. دلش ريخت. شايد الان زمان همان 5 دقيقه باشد! چه بايد مي خواست؟ فكر كرد. فكر كرد. اما 5 دقيقه به سكوت گذشت. هيچ نخواست. دلش هيچ چيز نمي خواست. احساس كرد بهترينها را داشته. پس به خدا اعتماد كرد و بلند شد. نفس عميقي كشيد و منتظر بقيه زندگي و ماجراهاش ماند. راهش را انتخاب كرده بود. نبايد فراموش مي كرد اين راه پر از دشواري است و از ابتدا بهش گفته بودند و خودش پذيرفته بود.

/ 0 نظر / 3 بازدید