شمارش معکوس

 

شنیده‌ای که می‌گویند آدمها نزدیک مرگشان خاطرات گذشته را به یاد می‌آورند، انگار زندگی مثل پرده سینما جلوی چشمشان می‌آید. من هم مدتی است اینگونه ام. نه که بار اولم باشد. همیشه از اواسط اسفند شروع می‌شود. در حد جان کندن سخت می‌گذرد و نمی‌فهمم چه مرگم می‌شود. کم صبر و گاهی بد عنق. لحظه شماری می‌کنم برای آنکه این یک دور تمام شود و برویم سر خانه اول. شاید محول الحال شوم. و عجیب آن لحظه اتفاقی است، مثل رستاخیز؛ مشتی نمونه خروار.

دلم تنگ است...

/ 5 نظر / 3 بازدید
م-ي

امروز صبح داشتم با خودم می گفتم آخه چه مرگم است؟ چرا در این آخرین روزهای زمستان این حال به من دست می دهد؟ وقتی از خانه بیرون می امدم با خودم فکر کردم نکند من در یکی از زندگی های گذشته ام(اعتقاد به تناسخ) بچه گدا بوده ام. و وقتی عید نزدیک بوده چون می دیدم همه در حال نو کردن خانه و لباسشان هستند ومن به خاطر فقر هیچ کدام از اینها را ندارم غصه می خورده ام . و حالا احساس روزهای اخر اسفند هر سال من در این دوران هم عوارض به جا مانده از همان دوران است. !!! البته دور از جان دوست خوبم که ممکن است این احساسش به خاطر چیز با ارزش دیگری باشد. ولی غصه نخور عزیزم! این احساس مشترک بیشتر جوانهای امروز است. قربانت مهری

تسنیم

دردم از یاراست و درمان نیز هم

نیازی

شاید این وقتها باید بیشتر با دیگران بود. بیشتر گفت و شنود تا از مرحله ی گذر گذر کرد پای به مرحله جدید گذاشت. گاهی در خود فرو میرویم و از دیگران فرار. روزهاي پر از دلواپسي ساعت ها غرق در لحظه هاي بي کسي چشم ها همه منتظر فريادرسي هر نفس حبس در گوشه ي دنج قفسي

حنیفیان

سالگرد ها هیچوقت برایم لذت بخش نبوده اند.بلد نیستم،نمی فهمم و یاد هم نمیگیرم که بیلان گرفتن شاید یک قدم به جلو باشد. حساب و کتابی سر انگشتی کوهی میسازد از قولهای عمل نشده و هدفهایی همچنان دور از دسترس. یا محول الحول والاحوال حول حالنا باحسن الحال

شبیه خودم(من و دخترم ری را)

من که وقت فکر کردن به این مسائل را ندارم. راستش اصلا حتی به تغییر سال هم فکر نکرده بودم. این طوری همه چیز رد می شود بدون این که متوجه شوی.