تريبول تنها


«آن ها در كنار يك ديگر بودند و همه به يك اندازه مي دانستند و باور داشتند كه آن چه مي دانند بسيار است . يكي در ميانشان بود كه به اندازه ديگران نمي دانست و به او نادان مي گفتند . او تريبول نام داشت . هنگامي كه شنيد نادان است ، فروتن شد و خود را پنهان كرد تا ديگر كسي او را نبيند .
اما ديگران با او همدردي نداشتند و او را دنبال كردند و نگاهش كردند و با او از آن چه نمي توانست بفهمد حرف زدند . آن ها مي ديدند تريبول چه رنجي مي برد و خشنود بودند از اين كه مي توانند او را برنجانند .
اما جهان ديگرگون گشت و ناگهان تريبول دانا شد و بقيه نادان ، بسيار نادان تر از او . تريبول هم مي خواست براي آن چه ديگران بر سرش آورده بودند ، انتقام بگيرد . اما آن ها او را تحسين كردند و هيچ كس به خاطر آن چه نمي دانست و تريبول مي دانست ، خجالت نمي كشيد و تريبول با آن ها همدردي مي كرد و نمي توانست آن ها را برنجاند . او مي دانست كه هميشه به گونه اي تنها بوده است و در انتظار زماني بود كه روزگاري بازخواهد گشت .او دقيقأ مي دانست زماني كه در آن جهان بار ديگر دگرگونه شود ، ديگران باز هم او را خواهند رنجاند .»

نويسنده : گيزلا النسر
ترجمه : ناصر غياثي

/ 2 نظر / 2 بازدید
آسيمه سر

اى زيباترين گلواژه ديوان عشق! تو چون غزال رميده در غزل رام گشته و مطلع يك شعر خوب و عاشقانه خواهى شد . تو تفسير واژه «عشق‏» گرديده و در ديوان عشق براى هميشه جاودانه خواهى ماند . اى ماه من! چه زيباست هر شب با خيال روى تو آرميدن و هر نيمه شب آفتاب ديدن ....در صورت تمایل ادامه را در وبلاگ حقير بخوانيد

salam be maa ham sar bezanin