بازیافته

 دوست بازیافته

نوشته: فرد اولمن

ترجمه: مهدی سحابی

نشر ماهی

قیمت: 1200 تومان

 

مدتها بود که خریده بودمش و به چند نفر هم داده بودم که بخوانند اما خودم هنوز نخوانده بودم! دیشب بالاخره موفق شدم که دست بگیرم و تمامش کنم. جاذبه متن و روانی ترجمه خواننده را با خودش می‌برد. کار تمیزی است. از آن جور متن‌ها که پر از فراز و نشیب‌های استادانه است و جمله آخر میخکوبت می‌کند.

 

/ 4 نظر / 4 بازدید
همراه

سختي زمستان زندگي ، بهار خود را در پيش دارد... قيام وحدت تحت راهبري يگانه نجات دهنده ملت ايران " آقا پروفسور ابراهيم ميرزايي" لحظه ها دوان سازند...

مهاجر

سلام. من مانده ام و این فکر که آدم چیست؟ چرا نمی توانم بشناسمش؟ هیچ وقت نتوانسته ام شخصیت امثال "آقا پروفسور ابراهيم ميرزايى" را حتی تخمین بزنم چه برسد به اینکه بشناسم، همانطور که در تحلیل شخصیت اکثر بزرگان بنی امیه انگشت به دهان مانده ام.

نيازي

سلام چنانچه مسیرتان آن طرف ها افتاد واگر زحمتی نبود کتاب((دوست باز یافته )) را بدهید بخوانم.چون فرصت گشتن نیست. اگر آدرس فروش را هم بدهید که بخرم.خوب است.

انسیه

اسم کتاب خیلی شوق بر انگیز است. من هم می خوام!