قوره را حلوا کن ...

این چند روز اخیر به خاطر اتفاقاتی، کمی تنش تجربه کردم. خیلی سعی کردم خودم را کنترل کنم و کار را به شیوه خیلی‌های دیگر به ریاست نکشانم. هرچند مشوقهایی داشتم! اما سعی کردم مسأله را از زوایای مختلف ببینم و آن را حل کنم.

امروز تجربه خوبی داشتم. مسأله حل شد و در یک تعامل گروهی، توانستیم مشکل ایجاد شده را بررسی و برای حل آن تمام کسانی که مسئول مشکل بودند را برای حل آن به کمک بگیرم.

به نظرم دلیل این اتفاق خوب، صبوری بود و اینکه سعی کردم مسأله را از ابعاد مختلف و از نگاه افراد دیگر ببینم؛ از دانشجو و استاد گرفته تا مسئول طرح و مدیر و کارشناسی که در جریان مسأله بود.

احساس خوبی دارم. همیشه میوه صبر شیرین است، انشاءالله.

 

/ 0 نظر / 3 بازدید