دخترك سه ساله بود. موهاي طلاييش تا روز شانه‌هايش آمده بود و فرهاي درشتي داشت. قلندوش بابايي بود. اما صورتش از ترس در هم رفته بود. چشمش را از آبشار كه سه چهار متر ازش فاصله داشت، برنمي‌داشت. مي‌لرزيد. با دوتا دستهاي كوچولوش سفت چانه باباييش را گرفته بود. تا باباش مي‌خواست قدمي بطرف آبشار بردارد، مي‌گفت «نه. من مي‌ترسم.» انگار عظمت را بهتر از همه ما درك كرده بود.

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

/ 0 نظر / 3 بازدید