و مرگ در يک قدمی است ...

«و قاف حرف آخر عشق است،

آنجا که نام کوچک من

آغاز می‌شود.»

قیصر امین پور- روحش شاد

/ 1 نظر / 3 بازدید
محمد

سلام عليکم ... تا نگاه می کني وقت رفتن است... ای دريغ و حسرت هميشگی! ناگهان چقدر زود دير می شود... قیصر برای خیلی از ماها بود اما انگار نبود ... و یکی از آن خیلی ها من بودم که با اشعارش زندگی کردم بی آنکه شاعرش را بشناسم ... و حسرت ماند و حسرت و حسرت ... خدایش بیامرزد ...یاحق!