داستان چهارم

پیوند بیسکویتی

نوشته بت گروندواتر

قصه درباره شب عید کریسمس است و خیریه ای که به کارتون خوابها در آن شب غذا می‌دهد. ساموئل علیرغم میلش آنجاست چون همسرش جولیا می‌خواهد که آنجا باشد. این جماعت را دوست ندارد شاید چون نمی‌فهمدشان.

این احساس با ایجاد رابطه یکی از همین افراد تغییر می‌کند؛ به سلامی و تعارفی برای نشستن و خستگی در بردن و سهیم شدن در بیسکوست!

قشنگی قصه به تلنگری ست که ساموئل می‌خورد؛ بخاطر بیسکویت ناچیزی که سهم مرد فقیر بود یا حی همدردی که در چشمهای خسته ساموئل خواند یا اینکه دانست این مرد با آنکه گاهی قاطی می‌کند اما دوستی جزء نیاز اوست؛ چیزی بیش از بیسکویت.

/ 0 نظر / 5 بازدید