عید بلاتکلیفی!

شاید تا تو نیایی چیزی درست نشود. شاید هم بیایی باز هم چیزهایی باشد که درست نشوند. آخر اینجا دنیاست و باید با آن جای موعود فرقهایی داشته باشد. باید فرقی بین رهایی روح و قفس تن باشد.

این عید دوست داشتنی همیشه دلم آویزان است. نمی دانم خوشحال باشم یا غمگین. جور عجیبی هستم. یک دلم شاد است به شادی خلیل خدا، یک دلم غمگین به رفتن امام از عرفات به سمت کوفه. یک دلم امید دارد به رهایی اسماعیل، یک دلم غمگین به روزهای پیش روی علی اکبر و عباس. یک دلم در خلاصی هاجر و یک دل بر  تلاطم زینب.

عید غریبی است. دلم خودم را می کاود. انتخاب و زیستن درست و بر سبیل، چیزی نیست آسان. وسوسه شیطان اگر به عنایت، همیشگی نباشد، در لحظات دشوار هست. و آنچه بر مردان و زنان بزرگ گذشته است در مقیاس خرد قصه زندگی همه بشر است.

این عید که می رسد دلم بین امید و ترس هروله می کند. و عجیب یاد تو می کند. شاید باید چنین باشد. شاید برای همین امروز دعای ندبه را می خوانیم. به قول پارسا- برادرزاده کلاس پنجمی‌ام- اگر بیایی و سئوالهایم را جواب دهی شاید دلم کمی آرام شود.

و این را که می گویم دلم می ریزد: من را خواهی پذیرفت برای آنکه در محضرت بنشینم و بپرسم و بشنوم...؟

/ 1 نظر / 3 بازدید
حسین

بقول دوستی که مدام می‌خواند: بی امتحان مرا به غلامی قبول کن... . و می‌گفت: مسلم باش. مسلم که شدی، دیگر در رفتن و ماندن و آمدن و نیامدنِ امامت تسلیمی.