برای بانو

مثل دانه های اناری

بغضت که زیر دندان زمان می ترکد

دلت رسوا می شود؛ سپید اما سخت!

در گوشم بگو

دلت را به نام کدام زیبا روی مهر کرده ای؟

 

/ 2 نظر / 3 بازدید
مهری

[گل]

عشق هاي خنده دار

زيبا بود...