«سلاخی زار می‌گریست

به قناری کوچکی دل باخته بود.»

/ 3 نظر / 3 بازدید
نیازی

انسان ها در سودای داشتن به سر میبرند. بجای این که از بودن لذت ببرند

حنیفیان

سهراب را میفهمم،با فروغ همدردی میکنم و اخوان برایم بزرگ و محترم است اما شاملو میترساندم با بازی های کلامی و با آشنا زدایی هایش .لذت نمی برم از چشیدنش.

عشق های خنده دار

قناریه کوچکی زار زار می گریست ... دلبسته بود ، می بایست دل می بست ! به سلاخی ...