1

به خودم قول می دهم که این بار که به قصد پرسه زنی می روم انقلاب، گولت را نخورم. چشم ببندم بر خواسته هامان و فقط رد شوم از کنارت. سعی می کنم نگاهت نکنم. چشم بگردانم و بگذرم. من به خودم قول داده ام و چه کسی مهمتر از من!

2

باز چشم می دوزی به چشمم و پایم سست می شود. لعنت بر چشمی که بی موقع ببیند! دودوتا چهارتا می کنم و به این امید که نتوانم میلت را برآورم، دست به جیبم می برم. احتمالا به اندازه کافی پول ندارم.

دستم را می بری به سوی آن جیب مخفی و می بینم که نه! من باز هم رودست خورده ام. پولکی هست، آنقدری که بشود تو را از آن خود کنم! تا قولم بخواهد خودش را جلو بیندازد، تو غافلگیرانه پریده‌ای جلو و من بی اختیار نشانت کرده ام. این بار اسمت بازهم تغییر کرده. یعنی مزورانه هر روز با اسمی خودت را به من غالب می کنی؛ ناتو.

3

مرد که کتابها را توی کیسه می گذارد، یکی را بیرون می کشد و می خندد: «این را کسی به شما معرفی کرده؟»

می گویم نه.

می گوید «کار تازه ماست. انگار همه چیز را می خواهد ببرد زیر سئوال. چرا این را برداشته اید؟»

خنده ام می گیرد. باید خودمان را لو بدهم! من که همیشه سعی کرده ام از کنارت بی اعتنا رد شوم و تو که همیشه به نحوی خودت را به من زورچپان کرده ای. اگر «کاف بفهمد چه؟» بی خیال می شوم و می گویم «فیزیک خوانده ام!»

مرد می خندد «لطفا بعد از اینکه خواندید، نظرتان را بگویید. دوست داریم بدانیم کسانی که از این قماش اند، می توانند با این ارتباط برقرار کنند. اسم مسخره ای دارد: انسان معلق؛ در رد نظریه جاذبه.»

و چقدر سخت بود بگویم «متاسفانه ارتباط من با اینها بد نیست. یعنی سیم وصل می شود!»

نگفتم. چون از اصطلاح «این قماش» اصلا خوشم نیامد.

4

بار آخرت باشد که ضایعم می کنی. من خیلی سعی می کنم از تو کناره بگیرم اما انگار آلوده شده ام. باید بروم به یک مرکز بازپروری. لعنت به این «چیز»ها.

 

/ 1 نظر / 4 بازدید
حسن اجرایی

گفتم آخر نامردی است اگر بعد از این همه وقت لذت بردن از نوشته‌های مریم برادران، بی قدردانی و قدرشناسی‌ای هم‌چنان بخوانم و هیچ نگویم. دست‌کم برای پایندگی لذت خودم هم که شده، آرزو می‌کنم سپند سخن‌تان همیشه چهارنعل بتازد. ارادت فراوان.