<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

بچه ها صدای ماشین پدر را می شناختند. منتظر می ماندند. دکتر ماشین را کنار در شمالی خانه پارک می کرد، کلید می انداخت و در اتاق را باز می کرد و صدا می زد «احمد، علی، بیاین کمک بابایی.» آنها می دویدند و پاکتهای بزرگ میوه و گوشت تازه را از دستش می گرفتند و می بردند آشپزخانه.

پدر را کم می دیدند؛ چند ساعت شب و صبحهای زود. بعد از نماز صبح دو زانو می نشست و بلند قرآن می خواند. احمد و علی دوست داشتند بنشینند روی پای پدر و آیه های قرآن را که او با ترتیل می خواند گوش کنند. از کتاب انگلیسی قطورش که عکسهای عجیب و غریب داشت و هر روز بعد از قرآن چند صفحه اش را مرور می کرد، سر درنمی آوردند. فقط دلشان می خواست زودتر تمامش کند تا باهم بروند حیاط و کمی ورزش کنند و دور باغچه و استخر بدوند. بعد از صبحانه تا پدر کت و شلوار طوسیش را که یک هوا از پیرهنش تیره تر بود، بپوشد، کراواتش را مرتب کند، موهایش را شانه بزند و کفشش را دستمال بکشد، سوییچ ماشین را برمی داشتند و ماشین را روشن می کردند تا گرم شود.

خوش ترین روز برایشان روزی بود که با پدر به مطب می رفتند. سر اینکه این بار نوبت احمد است یا علی دعواشان می شد. اغلب دوتایی باهم می رفتند. با او بهشان خوش می گذشت. مادر می خواست مواظبشان باشد اما همراه پدر که بودند، می توانستند آتش بسوزانند. مطب پدر قلمرو پادشاهی شان بود. پنبه های الکلی مطب را می بردند بالای پشت بام و آتش می زدند و گل آتش را که درون پنبه سرخ می شد تماشا می کردند.

 

زندگینامه دکتر فیاض بخش را بعد از دوسال، تمام کردم! مصاحبه ها بیشتر از همه وقت گرفت. تشخیص درستی حرفها و کم کردن غلوها هم که جای خودش را داشت. کار کردن درباره این جور آدمها سخت است. آدمها هرچه معمولی تر باشند، دسترس پذیرترند. به هرحال کار کوچک، اما خوبی است. کسی تا به حال سراغ او نرفته و همین باعث شده موضوع بکر بماند. امیدواریم سالگرد (هفتم تیر) کتاب درآید.

 

 

/ 2 نظر / 4 بازدید

دستتان درد نکند . خسته نباشين . ايشالله کارای بعدی .

مطهری

چه ساده است زندگی برای بعضی... . چه ساده می‌گريرند سياهی ها ا. چه مرگ نزديک است.