رسولخدا در مسجد نشسته بود که حسن و حسین وارد شدند. دویدند به طرف او و پرسیدند: کدام یکی از ما شجاع تریم؟ پیامبر انها را بوسید و گفت: بروید خطی بنویسید وبیاورید تا ببینم کدام خوش خط ترید. از روی خطتتان می گویم کدامتان شجاعترید.

آنها رفتند و چیزی نوشتند و برگشتند. رسولخدا نگاهی به خطها انداخت. دلش نمی خواست بین آنها فرقی بگذارد. گفت: بروید پیش پدرتان. او به شما می گوید.

وقتی علی خط ها را دید، کمی فکر کرد و گفت: مادرتان بهتر می تواند تشخیص بدهد. بروید پیش او.

بچه ها قضیه را برای مادر گفتند. فاطمه گفت: بنشینید. من گردن بندم را پاره می کنم. هرکدامتان تعداد بیشتری از دانه های مروارید جمع کرد، شجاع تر است.

سلمان آنجا بود. فاطمه گردن بند را به او داد و او دانه ها را روی سر حسن و حسین ریخت؛ هفت دانه. بچه ها سعی می کردند از هم جلو بزنند. تند تند دانه ها را برمی داشتند. فاطمه و علی و سلمان به دلشان بود که هر دو برنده باشند. نمی خواستند هیچکدامشان دل آزرده شوند. وقتی دانه ها را پیش مادر بردند، هر دو به یک اندازه جمع کرده بودند! جبرییل امین به اذن خدا یکی از دانه ها را به دو نیم کرده بود.

صفریه (از اول صفر تا روز اربعین)، نگارش علی فلسفی- به نقل از بحارالانوار، جلد 45

/ 1 نظر / 3 بازدید

با سلام دوستان سايتي را به شما معرفي مي كنم كه با آن مي توانيد : 1) براي خود تبليغ كنيد 2) پول در بياوريد و به يكي از بانك ها منتقل كنيد 3) براي خود دفتر كار بسازيدو در آن كار كنيد 4) كاري بي ضرر- ايراني – پول ساز –مطمئن) www.tablighati.com?ID=17714001