قدر زر زرگر شناسد قدر گوهر گوهری...!

اینکه  هرکس چقدر از خودش توقع دارد با اینکه دیگران چقدر از او، دو چیز است اما مهمتر اولی است که رضایت درون با تطابق چشمداشت فرد به خودش و مقایسه ان با عملکردش حاصل می شود. لازمه این کار هم شناخت قدر خویش است. کار آسانی نیست اما برای خوشبختی لازم و ضروری است.

 

/ 0 نظر / 3 بازدید