یا سمیع و یا بصیر

گاهی آنقدر سرت را کنار دلم می‌آوری که از خجالت آب می‌شوم. آنقدر نزدیک می‌شوی که صدای نجواهای گاه و بیگاهم را می‌شنوی. خجالتم از آنجاست که من نزدیک شدنت را درک نکرده‌ام و تنها وقتی متوجه شده‌ام که خواسته‌ام را در گذاشته‌ای کف دستم، روبرویم، توی کاسه‌ای که گاه ناامیدانه صیقلش داده‌ام تا برقش شاید چشمت را بگیرد و آنقدر کودک‌ام که فکر نمی‌کنم تو آنقدر بزرگی که «باران رحمتت همه را رسیده»، چه چاه را و چه چاله را!

گاه نجوایم را پنهان می‌کنم. اما گوشهای تو تیز است، آنقدری که قبل از آنکه صدایش بیاید، برق احتیاجش را می‌بینی. من دلم را از دست تو کجا پنهان کنم، آن لحظه که فارغ از بودنت، منزلگه غیر می‌شود؟

 

/ 2 نظر / 4 بازدید
آبرا

گوته : هر کسی که راه می رود ، می تواند گم شود. [گل]

مهاجر

سلام "ای خدای بزرگ! آن چنان عشق خود را در دل ما جایگزین کن که جایی برای دیگری باقی نماند آن چنان روح ما را تسخیر نما که هوای دیگری نکند آن چنان همه ی هستی ما را از وجود خود پر کن که از همه کس و همه چیز بی نیاز باشیم آن قدر به ما معرفت ده که جز تو، کسی را نپرستیم آن قدر به ما عزت ده تا در برابر هیچ طاغوتی به زمین نیفتیم آن قدر به ما شجاعت ده که در مقابل هیچ ظالمی تسلیم نشویم خدایا! هر چه را دوست داشتم از من گرفتی به هرچه دل بستم، دلم را شکستی به هر چیزی که عشق ورزیدم، زائل کردی هرکجا که قلبم آرامش یافت، تو مضطرب و مشوشش نمودی هر وقت که دلم به جایی استقرار یافت، آواره ام کردی هر زمان به چیزی امیدوار شدم، تو امیدم را کور نمودی تا: به چیزی دل نبندم و کسی را به جای تو نگیرم و در جایی استقرار نیابم و به جای تو محبوبی و معشوقی نگیرم و جز تو به کسی دیگر و جایی دیگر و نقطه ای دیگر آرامش نیابم تو را بخواهم، تو را بخوانم، تو را بجویم و تو را پرستش کنم" چمران عزیز. سالروزش گرامی