غنیمت شمریدش ...

 

گلهای یاس سفید پنج پرمان هر روز صبح باز می شوند. حالا که چند روزی است هوا خنک تر شده، درشت تر هم شده اند. عمرشان کوتاه است؛ یک روز. زود خشک می شوند. یعنی طاقت آفتاب را ندارند. بهترین کار این است: صبح که تر و تازه اند، بکنیمشان و بیاوریم توی اتاق. اقلا آن یک روز می توانیم از بوی عطرشان لذت ببریم. خودشان هم از اینکه ابراز وجود کرده اند و بودنشان به چشم آمده، لذت داده اند و شکر خدا را هدیه آورده اند، احتمالا راضی ترند! واقعا محشرند.

 

/ 3 نظر / 3 بازدید
lir3za@

در اشتیاغ سوختم در این ماتم طولانی برای همیشه می مانیم تا دوباره بمیریم با شیرین ترین دردها

عشق های خنده دار

این تنها ماهیه که تا این جا با هیچ کدوم از نوشته هات حال نکردم !

کمرو

یاس بوی مهربانی می‌دهد عطرگلهای جوانی می‌دهد یاس یك شب را گل ایوان ماست یاس تنها یك سحر مهمان ماست