کاش گوشه دلت
جايی برای من بود
که دمی آنجا می‌آسودم.

 

/ 2 نظر / 4 بازدید

(کودکی هام) يه ( پير درخت) جای پدر بزرگمو گرفته بود . قبل از اينکه خونمون ساخته بشه اونجا بوده . بالا سر حوض آبیمون . دقیقا (وسط حیاط) ... (دقیقا جایی که انتظار نداری و از کسی که انتظار نداری ). امسال حدودا ( سی چهل ) تا چاقاله داده . (خیلی جالبه و شگفت انگیز تا حالا ندیده بودم ).