سکوت

اگر از شيميايی ها فيلم بسازن ... نه. چرا فيلم؟ اگر درد کشيدن شيميايی ها را تصوير کنن، از «مصائب مسيح» دردناک تر و واقعی تر می‌شه. فقط نمی‌دونم اونا برای نجات کيا اين همه درد می‌کشن و تحمل می‌کنن.

/ 0 نظر / 2 بازدید